Ansökan för högskolestuderande och toppidrottare

Ansökan till Idrottsakademin för högskolestuderande och toppidrottare

Ansökan till Vasaregionens Idrottsakademi sker genom blanketten här under. Sista ansökningsdag inför nästa läsår är 15.9.

Idrottsakademin är riktad till toppidrottare.

Kriterier för medlemsskap:

- Studieplats vid någon av Vasaregionens Idrottsakademis samarbetsskolor (Novia, Åbo akademi, Hanken, Vamk, Vaasan yliopisto, Helsingfors universitet, juridiska). Vuxna toppidrottare som inte studerar kan också söka och bli invalda i idrottsakademin.
- Idrottaren tränar målmedvetet och systematiskt och siktar mot nationella eller internationella toppen i sin gren.
- Idrottaren hör till nationella toppen eller är på internationell nivå i egen åldersklass eller idrottsakademins medlemsskap motiveras på annat sätt, t ex genom spel i något av VRIAs lagidrotters representationslag.
- Grenspecifika kriterier och antagning i samarbete med grenförbunden och föreningarna.
- Idrottsakademins verksamhet bidrar med ett mervärde för idrottarens satsning mot nationell eller internationell toppnivå.
- Idrottaren och det nationella grenförbundet följer FCEI:s regelverk.

Idrottarna väljs till Idrottsakademin tillsvidare och kan uteslutas om idrottarkriterierna inte längre uppfylls

hogskolor2021IG