Ansökan för högskolestuderande och toppidrottare

Ansökan till Idrottsakademin för högskolestuderande och toppidrottare.

Ansökan till Vasaregionens Idrottsakademi sker genom blanketten här under. Ansökningstiden är fortlöpande.

Idrottsakademin är riktad till toppidrottare. 

Kriterier för medlemsskap:

- Studieplats vid någon av Vasaregionens Idrottsakademis samarbetsskolor. Toppidrottare som inte studerar kan också söka till idrottsakademin.
- Idrottaren representerar en sport/gren som godkänts av idrottsakademin.
- Idrottaren tränar målmedvetet och systematiskt och siktar mot nationella eller internationella toppen i sin gren.
- Idrottaren hör till nationella toppen eller är på internationell nivå i egen åldersklass eller idrottsakademins medlemsskap motiveras på annat sätt.
- Idrottaren och det nationella grenförbundet följer FCEI:s regelverk.

Idrottarna väljs till Idrottsakademin tillsvidare och kan uteslutas om idrottarkriterierna inte längre uppfylls.