ANSÖKAN TILL IDROTTSSKOLAN FÖR ÅK 7-9

IDROTTSSKOLA ÅK 7-9.

Vi har startat idrottsklasser vid Korsholms högstadium!

De elever som inleder åk 7 vid Korsholms högstadium hösten 2020 har möjlighet att gå på idrottsklass. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Eleverna känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar.

Information om nästa årets provtillfällen kommer senare.

Du hittar testerna som görs på sidan www.soveltuvuuskoe.fi

Innehållet på idrottsklasserna följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” och fokuserar på allmän fysisk- och motorisk träning samt övriga delar av idrottandet som t ex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse och utveckling. På gymnastiklektionerna tränar vi bl.a. balans- och olika rörelsefärdigheter och på lektioner i hälsokunskap och huslig ekonomi anpassar vi innehållet enligt denna idrottsintresserade grupps behov. Bekanta er gärna med innehållet på Finlands Olympiska kommittés hemsida:

Vi anordnar infotillfällen enligt schemat nedan och vi kommer även att informera idrottsföreningar, lågstadieskolor och vårdnadshavare via epost och wilma. Vi hoppas att ni som föräldrar eller föreningsaktiva ser detta som en möjlighet och diskuterar detta hemma och inom föreningen, er träningsgrupp eller lag.

Vänligen rikta frågor till:

Pia Blomqvist, Korsholms högstadium / rektor, 044 424 9108, pia.blomqvist@korsholm.fi

Camilla Lillås, Korsholms högstadium / Studiehandledare 06-327 7315 epost

Robert Bergkulla, Korsholms högstadium / Koordinator, lärare, tränare 044 3223045, robert.bergkulla@korsholm.fi