ANSÖKAN TILL IDROTTSSKOLAN FÖR ÅK 7-9

IDROTTSSKOLA ÅK 7-9.

Anmälan och viktiga datum
Anmälan till idrottsproven för idrottsklassen: 8.1-8.2.2021
Anmälan är stängd.
Sju olika färdigheter som mäts på inträdestesten. Bekanta er med momenten på www.soveltuvuuskoe.fi

Allmän info om idrottsskolans verksamhet

Korsholms högstadium är den andra skolan i Vasanejden som anslutit sig till nationella idrottsklassverksamheten som leds av Finlands Olympiska kommitté. Innehållet på idrottsklassernas verksamhet följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” och fokuserar på allmän fysisk- och motorisk träning samt övriga delar av idrottandet som t ex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse och utveckling. Idrottsakademins idrottsklassverksamhet ska stöda och motivera den unga idrottaren till en målmedveten idrottare. Det innebär bland annat utveckling på många delområden, inte bara fysiska. På gymnastiklektionerna tränar vi bl.a. balans- och olika rörelsefärdigheter och på lektioner i hälsokunskap och huslig ekonomi anpassar vi innehållet enligt denna idrottsintresserade grupps behov. Bekanta er gärna med innehållet på Finlands Olympiska kommittés hemsida:

De elever som inleder åk 7 vid Korsholms högstadium hösten 2021 har möjlighet att gå på idrottsklass. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Eleverna känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar. Träningarnas innehåll och träningsmängd baseras på utstuderat arbete av sakkunniga.

För själva träningsinnehållet ansvarar gymnastiklärarna samt tränaren från idrottskademin.Träningarna är två morgnar i veckan kl. 8-9.45 i Korsholms högstadium. Därtill har man två timmar vanlig gymnastik och i hälsokunskapen lär man sig mer om idrott.

Träningarnas målsättningar:

Det viktigaste på lektionerna är att upprätthålla glädje och iver
Av de motoriska färdigheterna betonas rörelse- och balansfärdigheterna
Av de fysiska färdigheterna betonas snabbhet och rörlighet
Träningarnas belastning är lätta eller tunga

På https://idrottsklasskh.weebly.com ser ni en blogg med videor från morgonträningarna. Där finns även höstens träningsplanering för åk 7 och åk 8.

Vi anordnar ett infotillfälle för föräldrar onsdag 17.12 kl 18. Mötet sker via Teams. Vi hoppas att ni som föräldrar eller föreningsaktiva ser detta som en möjlighet och diskuterar detta hemma, inom föreningen, er träningsgrupp eller lag.

Anmälan till robert.bergkulla@korsholm.fi senast måndagen den 14.12.

 

Andra kontaktuppgifter:

Pia Blomqvist, Korsholms högstadium / rektor, 044 424 9108, pia.blomqvist@korsholm.fi

Camilla Lillås, Korsholms högstadium / Studiehandledare 06-327 7315 epost

Robert Bergkulla, Korsholms högstadium / Koordinator, lärare, tränare 044 3223045, robert.bergkulla@korsholm.fi