ANSÖKAN TILL IDROTTSSKOLAN FÖR ÅK 7-9

KORSHOLM HÖGSTADIUMS IDROTTSSKOLA ÅK 7-9

OK urheiluoppilaitos RGB korsholmhogstadium
Anmälan till IDROTTSKLASSEN i Korsholms högstadium 2023!

De elever som inleder åk 7 vid Korsholms högstadium hösten 2023 har möjlighet att gå på en idrottsklass. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Elever som känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar (man förbinder sig att vara på idrottsklassen i tre år). I Vasaregionen finns också en finskspråkig idrottsskola: Onkilahden yhtenäiskoulu. Läs mer om Onkilahden idrottsklass här

Träningarna är två morgnar i veckan kl. 8-9.30 i Korsholms högstadium (man tar sig till morgonträningarna med egen skjuts). Därtill har man 2-3 lektioner vanlig skolgymnastik i veckan och i hälsokunskapen lär man sig mer om idrottarens vardag.

Träningarnas mål är att utveckla elevernas rörelsefärdigheter och mångsidighet.
Det viktigaste på lektionerna är att upprätthålla glädje och iver.
Av de motoriska färdigheterna betonas rörelse- och balansfärdigheterna.
Av de fysiska färdigheterna betonas snabbhet och rörlighet.
Träningarnas belastningar är lätta eller medeltunga.

Innehållet på idrottsklassernas träningar följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” (i hälsokunskap tex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse). Bekanta er gärna med innehållet på Finlands Olympiska kommittés hemsida:
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/urheiluylakoulukokeilu/

På Instagram: korsholmshogst_idrottsklasser kan ni följa morgonträningarna. Där finns även höstens träningsplanering för åk 7, åk 8 och åk 9 (åk 8 och 9 har en morgonträning i veckan i skolan, men möjlighet till en till med VRIA).

Teams infomöte för intresserade föräldrar och barn hålls to 8.12 kl. 18.00. Anmäl er till robert.bergkulla@edu.korsholm.fi

Inträdestesterna till idrottsklassen i Korsholms högstadium är onsdag 22.2.2023 kl.9.00 i OP-arenan. (10.3 är reservdatum, om man är sjuk el på resa)

Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten 9.1-8.2.2023. Ansökan är slut.

Det är sex olika moment och färdigheter som mäts 1.Rörelsefärdigheter och snabbhet, 2.Uthållighet. 3.Styrka, 4.Balansfärdigheter och rytm, 5.Rörlighet och 6.Tennisbollskastning och -fångande (redskapshantering). Bekanta er med momenten på www.soveltuvuuskoe.fi

Träna de olika testerna och bli van och väl förberedd till testdagen (och mindre nervös). Och kom ihåg att ”det räcker att man gör sitt bästa för att vara nöjd”

Vänligen rikta frågor till:
Gymnastiklärare Robert Bergkulla, 044-3223045, robert.bergkulla@korsholm.fi
Rektor Pia Blomqvist, 044-4249108, pia.blomqvist@korsholm.fi
Biträdande rektor Camilla Lillås, 044-4249299, camilla.lillas@korsholm.fi
Styrgrupp: Rektor Pia Blomqvist, gymnastiklärare Robert Bergkulla, Vasaregionens Idrottsakademi Jens Wallin samt föräldrarepresentanter Stefan Lithén och Ulf Hilden.

Gymnastiklärare/ idrottsklassernas koordinator Robert Bergkulla, robert.bergkulla@korsholm.fi, 044 322 3045