ANSÖKAN TILL TRÄNINGSVERKSAMHETEN FÖR ÅK 8-9

Information gällande ansökan för läsåret 2020-2021 kommer i januari 2020!

Ansök till träningsverksamheten under läsåret 2020-2021:

Träningsverksamhet för åk 8-9 är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet där morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Ansökan till träningsverksamheten:

När: Ansökningstiden börjar 3.2.2020 och slutar 21.2.2020.

Vem kan ansöka: Elever som går i åk 8 och i åk 9 läsåret 2020-2021 kan ansöka, det vill säga i princip elever födda under åren 2005-2006. Obs! Verksamhet ordnas inte för elever i åk 7. Elever i åk 8 som har varit med under läsåret 2019-2020 samt elever som hör till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu skall också ansöka på nytt.

Hur ansöker man:  Via ansökningsblankett, här är länken till ansökningsblanketten (länken är öppen från 3.2.2020 kl 8.00 till 21.2.2020 kl 23).

Beslut om valen: Grenträningen styrgrupp gör valen före slutet av läsåret 2019-2020. Vi informerar om valen per e-post.

TILLÄGGSINFORMATION OM TRÄNINGSVERKSAMHETEN

Tilläggsinformation om träningsverksamhet för åk 8-9:

Jens Wallin 
Tel. 050-5355499
jens.wallin(a)vsua.fi