Andra stadiet

Andra stadiets skolor med idrottsinriktning 2022-2023

Ansökningen till idrottsskolor sker via den gemensamma elevantagningen 22.2-22.3.2022. Allmän information om ansökan hittas via studieinfo.fi sidan här

Vörå Idrottsgymnasium

Idrottsgymnasiet är ett av Finlands 15 idrottsgymnasier, där man kan kombinera en satsning på idrott med studier. Idrottsgymnasiets tyngdpunktsgrenar är: skidåkning, skidskytte, friidrott, orientering och fotboll. Mer info on idrottsgymnasiet hittar du HÄR

Vasa Idrottsprofilering

Till profileringen hör Vasa Gymnasium, Vamia och Vaasan Lyseon Lukio. Vamia är nu också en idrottsläroinrättning med specialstatus för topp-idrott. Idrottsprofileringen erbjuder ett alternativ för dig som vill kombinera studier med idrott. Till profileringens tyngdpunktsgrenar hör: ishockey, simning, fotboll, volleyboll, innebandy och boboll. För övriga idrottare från andra idrottsgrenar erbjuds bland annat allmän fysträning. 

Mer info om ansökan till idrottsprofileringen hittar du HÄR 

Vamia urheiluoppilaitos

Vamia har erhållit officiell särskild idrottsprofilering status från och med 2021.
"Idrottsläroanstalterna är studieplatser för motiverade och potentiella idrottare där satsningen mot den internationella toppen kan kombineras med studierna.
Syftet med idrottsprofileringen är att erbjuda aktivt idrottande studerande, som siktar på att bli elitidrottare, möjlighet att träna helhjärtat vid sidan av sina yrkesinriktade studier"

Norrvalla / Folkhälsan utbildning

Idrottsakademin har också samarbete med Fokhälsan i Vörå, som bl.a erbjuder studier till idrottsledare och massör. Mer info om Norrvalla här

Här hittar du mer information om alternativen för andra stadiet inom Vasaregionens idrottsakademi.

På Olympiska Kommitténs hemsida hittar du ytterligare information på finska.

 Andra stadiet skolor2