Grundläggande utbildning

 KOMBINERING AV IDROTT OCH SKOLA I HÖGSTADIE

Image 4.12.2020 at 13.59 

1. IDROTTSKLASS I ÅK 7-9

Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Eleverna känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar.

Innehållet på idrottsklasserna följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” och fokuserar på allmän fysisk- och motorisk träning samt övriga delar av idrottandet som t ex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse och utveckling. På gymnastiklektionerna tränar vi bl.a. balans- och olika rörelsefärdigheter och på lektioner i hälsokunskap och huslig ekonomi anpassar vi innehållet enligt denna idrottsintresserade grupps behov. Bekanta er gärna med innehållet på Finlands Olympiska kommittés hemsida:

Vi anordnar infotillfällen och vi kommer även att informera idrottsföreningar, lågstadieskolor och vårdnadshavare via epost och wilma. Vi hoppas att ni som föräldrar eller föreningsaktiva ser detta som en möjlighet och diskuterar detta hemma och inom föreningen, er träningsgrupp eller lag.”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. 

Styrgrupp: Rektor Pia Blomqvist, gymnastiklärare Robert Bergkulla, studiehandledare Camilla Lillås, Vasaregionens Idrottsakademi Jens Wallin samt föräldrarepresentanter Stefan Lithen och Ulf Hilden.

Ansökan: Ansökan görs skilt via övre menyn och "Ansökan". Information om infotillfällen kommer även under "Ansökan".

Vänligen rikta frågor till:

Gymnastiklärare/ idrottsklassernas koordinator Robert Bergkulla, robert.bergkulla@korsholm.fi, 044 322 3045

Vaxa till idrottare innehall

2. Grenträning åk 8-9


Image 3.12.2020 at 11.52

Grenträningsgrenar

Fotboll, ishockey, innebandy, simning, volleyboll, boboll, konståkning, redskapsgymnastik samt allmän fysträning.

Vem kan ansöka: Elever som går i åk 8 och i åk 9 läsåret 2020-2021 kan ansöka, det vill säga i princip elever födda under åren 2005-2006. Obs! Verksamhet ordnas inte för elever i åk 7. Elever i åk 8 som har varit med under läsåret 2019-2020 samt elever som hör till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu skall också ansöka på nytt.

Kontaktuppgifter:
Jens Wallin
jens.wallin@vsua.fi
0505355499

 3. Idrottens skolläger

Idrottens skolläger är riksomfattande akademiläger som beställts av Finlands olympiska kommitté. Lägren ordnas vid Norrvalla tillsammans med Vasaregionens Idrottsakademi, Vörå Idrottsgymnasium och grenförbunden SFI, FSO och FSS. Lägren riktar sig till dig som vill utvecklas som idrottare. Vi har verksamhet i fotboll, friidrott, orientering och skidåkning.

Lägren består av följande områden:

Personlig utveckling - Huvudmålsättningen med lägren är att ge individuellt och professionellt stöd och inspiration för att möjliggöra en framgångsrik idrottskarriär.

Professionell grenträning och allmän fysträning - Grenträning görs en gång per dag och allmän fysträning/test/återhämtningsträning görs en gång per dag. Mellan lägren erbjuds även stöd i träningsupplägget. Testning och uppföljning är också en viktig del av verksamheten.

Skolgång i form av läxläsning - Görs med stöd av kunnig pedagog, 2-3 x 45 min. undervisning/dag

Livshantering - För att skapa balans och framgång. Vi går igenom kost, sömn, mentalträning, attityder, självbild, självkänsla, självförtroende, målsättningar, fysträning m.m. i medeltal 2 x 45 min/dag.

Kontakt:

Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050 585 0782