Grundläggande utbildning

IDROTTSKLASS I ÅK 7-9.

De elever som inleder åk 7 vid Korsholms högstadium hösten 2020 har möjlighet att gå på idrottsklass. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Eleverna känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar.

Ni kan under tiden 17.1-17.2.2020 anmäla er till ett Pröva på -tillfälle i mars där ni får bekanta er med träningsinnehållet och mäta era fysiska färdigheter. Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten HÄR 

Tillfället hålls preliminärt 5.3.2020 och ligger som grund för både er och vår bedömning gällande intresse och förutsättningar för att ta till er denna undervisning. Vi återkommer ännu innan sportlovet med närmare info kring detta.

Innehållet på idrottsklasserna följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” och fokuserar på allmän fysisk- och motorisk träning samt övriga delar av idrottandet som t ex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse och utveckling. På gymnastiklektionerna tränar vi bl.a. balans- och olika rörelsefärdigheter och på lektioner i hälsokunskap och huslig ekonomi anpassar vi innehållet enligt denna idrottsintresserade grupps behov. Bekanta er gärna med innehållet på Finlands Olympiska kommittés hemsida:

Vi anordnar infotillfällen och vi kommer även att informera idrottsföreningar, lågstadieskolor och vårdnadshavare via epost och wilma. Vi hoppas att ni som föräldrar eller föreningsaktiva ser detta som en möjlighet och diskuterar detta hemma och inom föreningen, er träningsgrupp eller lag.

Styrgrupp: Rektor Pia Blomqvist, gymnastiklärare Robert Bergkulla, studiehandledare Camilla Lillås, Vasaregionens Idrottsakademi Jens Wallin samt föräldrarepresentanter Stefan Lithen och Ulf Hilden.

Vänligen rikta frågor till:

Rektor Pia Blomqvist, 044 424 9108 , pia.blomqvist@korsholm.fi
Studiehandledare Camilla Lillås, 06-3277315, epost
Gymnastiklärare Robert Bergkulla, robert.bergkulla@korsholm.fi

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. 

Vaxa till idrottare innehall