Grundläggande utbildning

 KOMBINERING AV IDROTT OCH SKOLA I HÖGSTADIE

Image 4.12.2020 at 13.59 

1. IDROTTSKLASS I ÅK 7-9

Anmälan till IDROTTSKLASSEN i Korsholms högstadium 2023!

De elever som inleder åk 7 vid Korsholms högstadium hösten 2023 har möjlighet att gå på en idrottsklass. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Elever som känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar (man förbinder sig att vara på idrottsklassen i tre år).

Träningarna är två morgnar i veckan kl. 8-9.30 i Korsholms högstadium (man tar sig till morgonträningarna med egen skjuts). Därtill har man 2-3 lektioner vanlig skolgymnastik i veckan och i hälsokunskapen lär man sig mer om idrottarens vardag

Träningarnas mål är att utveckla elevernas rörelsefärdigheter och mångsidighet.
Det viktigaste på lektionerna är att upprätthålla glädje och iver.
Av de motoriska färdigheterna betonas rörelse- och balansfärdigheterna.
Av de fysiska färdigheterna betonas snabbhet och rörlighet.
Träningarnas belastningar är lätta eller medeltunga.

Innehållet på idrottsklassernas träningar följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” (i hälsokunskap tex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse). Bekanta er gärna med innehållet på Finlands Olympiska kommittés hemsida:
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/urheiluylakoulukokeilu/

På Instagram: korsholmshogst_idrottsklasser kan ni följa morgonträningarna. Där finns även höstens träningsplanering för åk 7, åk 8 och åk 9 (åk 8 och 9 har en morgonträning i veckan i skolan, men möjlighet till en till med VRIA).

Teams infomöte för intresserade föräldrar och barn hålls to 8.12 kl. 18.00. Anmäl er till robert.bergkulla@edu.korsholm.fi

Inträdestesterna till idrottsklassen i Korsholms högstadium är onsdag 22.2.2023 kl.9.00 i OP-arenan. (10.3 är reservdatum, om man är sjuk el på resa) Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten 8.1-8.2.2023 här.

Det är sex olika moment och färdigheter som mäts 1.Rörelsefärdigheter och snabbhet, 2.Uthållighet. 3.Styrka, 4.Balansfärdigheter och rytm, 5.Rörlighet och 6.Tennisbollskastning och -fångande (redskapshantering). Bekanta er med momenten på www.soveltuvuuskoe.fi

Träna de olika testerna och bli van och väl förberedd till testdagen (och mindre nervös). Och kom ihåg att ”det räcker att man gör sitt bästa för att vara nöjd”

Vänligen rikta frågor till:
Gymnastiklärare Robert Bergkulla, 044-3223045, robert.bergkulla@korsholm.fi
Rektor Pia Blomqvist, 044-4249108, pia.blomqvist@korsholm.fi
Biträdande rektor Camilla Lillås, 044-4249299, camilla.lillas@korsholm.fi
Styrgrupp: Rektor Pia Blomqvist, gymnastiklärare Robert Bergkulla, Vasaregionens Idrottsakademi Jens Wallin samt föräldrarepresentanter Stefan Lithén och Ulf Hilden.

Gymnastiklärare/ idrottsklassernas koordinator Robert Bergkulla, robert.bergkulla@korsholm.fi, 044 322 3045

Vaxa till idrottare innehall

2. Grenträning åk 8-9


Image 3.12.2020 at 11.52

Grenträningsgrenar

Fotboll, ishockey, innebandy, simning, volleyboll, boboll, konståkning, redskapsgymnastik, brottning samt allmän fysträning.

Vem kan ansöka: Elever som går i åk 8 och i åk 9 läsåret 2020-2021 kan ansöka, det vill säga i princip elever födda under åren 2005-2006. Obs! Verksamhet ordnas inte för elever i åk 7. Elever i åk 8 som har varit med under läsåret 2019-2020 samt elever som hör till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu skall också ansöka på nytt.

Kontaktuppgifter:
Jens Wallin
jens.wallin@vsua.fi
0505355499

 3. Idrottens skolläger

Idrottens skolläger är riksomfattande akademiläger som beställts av Finlands olympiska kommitté. Lägren ordnas vid Norrvalla tillsammans med Vasaregionens Idrottsakademi, Vörå Idrottsgymnasium och grenförbunden SFI, FSO och FSS. Lägren riktar sig till dig som vill utvecklas som idrottare. Vi har verksamhet i fotboll, friidrott, orientering och skidåkning. Lägren riktar sig till dig som vill utvecklas som idrottare och träffa nya kompisar med samma passion för din gren. Vi har verksamhet i fotboll, friidrott, orientering och skidåkning. Lägren består av följande områden:

Personlig utveckling - Huvudmålsättningen med lägren är att ge individuellt och professionellt stöd och inspiration för att möjliggöra en framgångsrik idrottskarriär.

Professionell grenträning och allmän fysträning - Grenträning görs en gång per dag och allmän fysträning/test/återhämtningsträning görs en gång per dag. Mellan lägren erbjuds även stöd i träningsupplägget. Testning och uppföljning är också en viktig del av verksamheten.

Skolgång i form av läxläsning - Görs med stöd av kunnig pedagog, 2-3 x 45 min. undervisning/dag

Livshantering - För att skapa balans och framgång. Vi går igenom kost, sömn, mentalträning, attityder, självbild, självkänsla, självförtroende, målsättningar, fysträning m.m. i medeltal 2 x 45 min/dag.

Mera information om idrottens skolläger hittas via Folkhälsans hemsida: https://www.folkhalsan.fi/unga/unga/idrottens-skollager/

Folkhälsan, FSI och VsuaVria har tillsammans producerat video och material från lägret på våra instagram.
Video, bilder och text: HÄR samt HÄR

Kolla också in VsuaVria instagram storyn för att se mera videomaterial: HÄR och arkiverade berättelser/ storyn med rubriken "Yläkoululeirit"

Screenshot 2021 10 19 at 13.35.2

Kontakt:

Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050 585 0782