VsuaVria tränarträffar

Vasaregionens Idrottsakademi arrangerar regelbunda större träffar för akademitränarna (inom alla skolstadier). Året 2020-2021 ordnades träffarna på distans i samarbete med VsuaVria och Folkhälsan.

26.11.2020 Skapa en trivsam miljö för utveckling: Karin Storbacka
Elitidrottens kravnivå: Pia Pekonen

19.1.2021 Vilka komponenter behövs för högkvalitativ distansträning: Petra Stenman
Uppföljning av träning med Polar Flow: Mathias Strandvall ja Roland Willför
Trainfi, ett nytt verktyg för träningsplanering : Joakim Träskelin

25.3.2021 Kvinnor och hållbar träning: Lisbeth Wikström - Frisén

Image 17.3.2021 at 10.2

28.11.2021 ordnades en tränarträff med snabbhetsgurun Petteri Jouste som föreläsare.