Fotboll - Vasa idrottsprofilering

Fotboll

Fotbollsträningen vid Vasa idrottsprofilering arrangeras enligt följande: 

Pojkarnas akademiträningar andra stadiet
Ville Priha ansvarar för pojkarnas akademiträningar.
Kontaktuppgifter: Ville Priha epost

Flickornas akademiträningar andra stadiet 
Akademiträningen dras av Henri Scheweleff. 
Kontaktuppgifter: Henri Scheweleff epost 

 

VPS2Fotis vps2