Prehab tränining

Träningen är en stödande träning som drags av en fysioterapeut. Träningarna börjar i Vasa 19.9.2019 och hålls under höstterminen på torsdagar kl. 8-9:30. Idrottsakademins fysio/massör Jenna Jaakkola drar träningarna, som är riktade till de idrottare på andra stadiet som är skadade och inte kan delta i sin grenträning och höskolestuderande samt övriga toppidrottare.

Träningen hålls under hösten i Sportcentret vid Krukällarvägen 6.

Motsvarande träning hålls under hela läsåret i Vörå vid Norrvalla på tisdagar kl. 8-9:30. Jenna Jaakkola fungerar också som dragare i Vörå.

Välkomna!

prehab2