TRÄNINGSVERKSAMHET FÖR ÅK 7-9

KOMBINATION AV IDROTT OCH STUDIER INOM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN ÅK 7-9

Det finns tre modeller att kombinera idrott och studier inom grundläggande utbildningen åk 7-9. Dessa är träningsverksamhet för åk 8-9, idrottsskola för åk 7-9 och lägermodell.

ak 7 9 traningsverksamhet

Koordinator för verksamheten i åk 7-9.

Jens Wallin 
jens.wallin(at)vsua.fi
050 5355 499

Träningsverksamhet för åk 8-9

Träningsverksamhet för åk 8-9 är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet där morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Ansökan till träningsverksamheten görs normalt sett i februari. Info om ansökan kommer via skolorna och tränarna.

Idrottsskola för åk 7-9

Idrottsskolans målsättning är att hitta en bra dag för unga idrottare 24/7. Innehållet baserar sig på "växa till idrottare" -programmet och verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Ansökan till idrottsskolan görs via "ansökan" i övre menyn på VSUA:s hemsida. I Vasaregionen finns också en annan idrottsskola: Onkilahden yhtenäiskoulu.

Kontaktupgifter:

Gymnastiklärare / idrottsklassens koordinator Robert Bergkulla, 044-3223045, robert.bergkulla@korsholm.fi

Rektor Pia Blomqvist, 044-4249108, pia.blomqvist@korsholm.fiSkolläger för åk 7-9

Norrvalla och Kuortane Idrottsinstitut arrangerar båda sk nationella skolläger, framtidsgruppens skolläger respektive ”yläkoululeiritys”. Via lägermodellen erbjuds idrottarna ett lägerupplägg som skall ge idrottarna stöd i den vardagliga träningen mellan lägren. Läs mera om lägermodeller på webbsidor. (Norvalla idrottsinstitut och Kuortaneen Urheiluopisto)

Kontaktpersoner för skolläger:

Norrvalla idrottsinstitut 
Joakim Träskelin
050-5850782
joakim.traskelin(a)folkhalsan.fi

Kuortane idrottsinstitut 
Pekka Lahtinen
044-0409835
pekka.lahtinen(a)kuortane.com