TRÄNINGSVERKSAMHET FÖR ÅK 7-9

KOMBINATION AV IDROTT OCH STUDIER INOM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN ÅK 7-9

Det finns tre modeller att kombinera idrott och studier inom grundläggande utbildningen åk 7-9. Dessa är träningsverksamhet för åk 8-9, idrottsskola för åk 7-9 och lägermodell.

ak 7 9 traningsverksamhet

Koordinator för verksamheten i åk 7-9.

Jens Wallin 
jens.wallin(at)vsua.fi
050 5355 499

Träningsverksamhet för åk 8-9

Träningsverksamhet för åk 8-9 är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet där morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Ansökningen till träningsverksamheten görs här. Ansökan börjar 4.3, då också länken till ansökningsblanketten aktiveras.

Idrottsskola för åk 7-9

Idrottsskolans målsättning är att utveckla en nationell modell för eleverna. Innehållet baserar sig på "växa till idrottae" -programmet och verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Sök till idrottsskolan här

Kontaktupgifter:

Inger Damlin, Korsholms högstadium / rektor 050-5377310 epost

Camilla Lillås, Korsholms högstadium / Studiehandledare 06-327 7315 epost

Jens Wallin, Korsholms högstadium / Koordinator, lärare, tränare 050-5355499 epost

Läs mera om innehållet på Olympiska Kommitténs hemsida

Skolläger för åk 7-9

Norrvalla och Kuortane Idrottsinstitut arrangerar båda sk nationella skolläger, framtidsgruppens skolläger respektive ”yläkoululeiritys”. Via lägermodellen erbjuds idrottarna ett lägerupplägg som skall ge idrottarna stöd i den vardagliga träningen mellan lägren. Läs mera om lägermodeller på webbsidor. (Norvalla idrottsinstitut och Kuortaneen Urheiluopisto)

Kontaktpersoner för skolläger:

Norrvalla idrottsinstitut 
Joakim Träskelin
050-5850782
joakim.traskelin(a)folkhalsan.fi

Kuortane idrottsinstitut 
Pekka Lahtinen
044-0409835
pekka.lahtinen(a)kuortane.com