Vasa Idrottsprofilering - övriga grenar

Övriga grenar, Vasa Idrottsprofilering (andra stadiet)

För andra än tyngdpunktsgrenarna ordnar inte Vasa Idrottsprofilering grenträning, utan idottaren följer sitt eget program och deltar en gång i veckan i fysträningen som Mikael Westö drar. 

Kontaktuppgifter: Mikael Westö epost: mikael.westo(a)hotmail.com telefon 044-330 5542

Westo traning3Westo