Friidrott

Friidrott

Friidrotten hör till idrottsakademins huvudgrenar och den största bland högskolestuderanden. Idrottsakademin organiserar gemensam träning för både uthållighet och snabbhet. Uthållighetsträningen dras av Fredric Portin 1-3x/vecka och snabbhetsträningen av Mats-Johan Hagman 1x/vecka. Också andra idrottare än friidrottare kan delta i träningen, ta kontakt med tränarna.

Vid idrottsgymnasiet i Vörå är friidrotten också en av huvudgrenarna. Idrottarna tränar i Vörå/Norrvalla och under vintern också i Botniahallen.

Friidrottens kontaktperson för idrottsgymnasiet är Johan Nordmyr, som också fungerar som löp/hopptränare. Kontaktuppgifter johan(a)yourcoach.fi 050-3408398.

Idrottsgymnasiets övriga tränare:

Fredric Portin, uthållighet
Mats-Johan Hagman, snabbhet
David Söderberg, fysikträning, slägga
Mikael Westö, stavhopp
Richard Östman, höjdhopp/ hopp
Robert Häggblom, diskus/kula
Frantz Kruger, diskus
Martin Grandell, spjut