Ansökan

Vasaregionens Idrottsakademi är ett tvåspråkigt samarbetsnätverk och tjänstekoncept för elitidrottare i Vasaregionen. Idrottsakademin möjliggör en kombination av studier och elitidrott.

Idrottsakademin är riktad till toppidrottare.

Kriterier för medlemsskap:

=> Studieplats vid någon av Vasaregionens Idrottsakademis samarbetsskolor.
=> Idrottaren representerar en sport/gren som godkänts av idrottsakademin.
=> Idrottaren tränar målmedvetet och systematiskt

=> Idrottaren siktar mot nationella eller internationella toppen i sin gren i egen åldersklass eller idrottsakademins medlemsskap motiveras på annat sätt (t.ex. landslagsidrottare i övriga skolor på andra stadiet).

=> Idrottaren och det nationella grenförbundet följer FCEI:s regelverk.

 

VsuaVria