Fair Play

Fair play och ansvar

Bekanta dig med SUEK:s sidor, här är länkar till olika ämnen. 

* KAMU, förbjudna substanser och metoder i idrotten

* Rent spel - utbildning

* ILMO - anmäl brottsförseelser inom idrotten (sidan finns på finska och engelska)

* Et ole yksin - ”Du är inte sensam”-tjänsten är ett gemensamt projekt mellan Befolkningsförbundet och finska idrottsaktörer. Huvudsyfte med verksamheten är att förebygga och minska på retandet, sexuell trakasseri och all slags våld inom idrotten."

Här kommer du direkt till Et ole yksin - onlinekurs på finska. "Et ole yksin -verkkokoulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. Koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Kurssi sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä. Verkkokurssi on kaikille avoin ja ilmainen. Kurssi on suunnattu erityisesti urheiluseurojen valmentajille, työntekijöille ja vapaaehtoisille"

* Finska olympiakommitténs ansvarsprogram styr och följs inom Vasaregionens idrottsakademi. Ansvarsprogrammet är utarbetat tillsammans med grenförbunden. Idrottsrörelsen i Finland strävar efter ansvarsfull motion och idrott i alla sammanhang. 

Suek puhtaasti paras