Stödtjänster

Vasaregionens idrottsakademi har ett nätverk av sakkunniga inom olika områden som samarbetar med våra tränare för att skapa förutsättningar för våra idrottare att utvecklas. Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Olympiska Kommitté stöder Vasaregionens idrottsakademi för att kunna bygga upp, utveckla och erbjuda olika stödtjänster. 

I tabellen här under ser du stödtjänsterna/priserna enligt idrottarens nivå! Tag kontakt om det är något du undrar över!

Image 20 11 2020 at 12.3

Testservice: Laktattest på matta 1 gång / läsår på VRIAs bekostnad.Stodtjanster2