VsuaVria

Finlands Olympiska kommittés idrottsakademiprogram leder idrottsakademierna inom nätverket. Idrottsakademierna är elitidrottens regionala samarbetsnätverk och en stödfunktion för hela idrottarstigen. Idrottsakademierna möjliggör växande kompetens och träningsförhållanden i idrottarstigens alla skeden.

I idrottsakademinätverkets alla skeden av idrottarstigen finns idrottare, tränare och sakkunniga vars kompetens utvecklas i samarbete med sakkunniga inom Finlands Olympiska kommittés program för internationellt framgångsrika elitidrottare (huippuvaihe) och programmet för kunnande (osaamisohjelma).

Idrottsakademiernas målsättning:

Vi säkerställer att idrottarna har träningsmöjligheter av internationell standard. Talangfulla unga kan uppnå sin egen potential inom idrotten. Vi har fler internationellt framgångsrika idrottare och lag. Vår verskamhet bygger på god moral och etik. Vi säkerställer att utbildning och civilkarriär sköts ansvarsfullt och planenligt.

Image 28.3.2023 at 15.12

Läs mer om idrottsakademiprogrammet på Olympiska Kommitténs hemsida

Här hittar du också Olympiska Kommitténs strategi 2024

Image 18.1.2022 at 15.14